koszty rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Czy first minut zawsze korzystne?

Biura podróży kuszą nas atrakcyjnymi propozycjami wypoczynku za granicą. Zarówno bliższe jak i dalsze egzotyczne kierunki są dostępne w aktualnych ofertach. Decydując się na wycieczkę w ramach propozycji „First minut” możemy też liczyć na atrakcyjną cenę.
Jednak planując podróż odległą w czasie o kilka miesięcy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. A co jeśli jeden z uczestników wycieczki zachoruje na kilka dni przez wylotem i wyjazd nie będzie możliwy? Czy stracimy cały koszt podróży?

Koszty rezygnacji z podróży

Aby uchronić się przez stratami finansowymi związanymi z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej warto pomyśleć o ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z wyjazdu. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają takie rozwiązanie w swojej ofercie. W niektórych z Towarzystw możemy wykupić odrębnie ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, natomiast w ofercie innych Ubezpieczycieli jest to opcjonalne rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego związanego z kosztami leczenia za granicą.

Nie warto zwlekać z zakupem takiego ubezpieczenia do ostatniej chwili ponieważ wiele z towarzystw zastrzega na ile dni od zakupu lub ile dni przed rozpoczęciem się wycieczki można zakupić takie ubezpieczenie.

Kiedy otrzymamy zwrot kosztów rezygnacji z podróży?

To w jakich sytuacjach przysługuje nam zwrot kosztów wycieczki dokładnie określone jest przez Ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach do Ubezpieczenia w rozdziale „Przedmiot i zakres ubezpieczenia”, najczęściej są to miedzy innymi zdarzenia takie jak:

  • nagłe zachorowanie Ubezpieczonego nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia wyjazdu
  • nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego
  • śmierć Ubezpieczonego lub członka rodziny w okresie poprzedzającym planowany wyjazd
  • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu
  • zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu
  • w niektórych Towarzystwach również objęcie Ubezpieczonego kwarantanną, która nie skończy się do dnia wyjazdu.

Covid-19

Zachorowanie na Covid-19 w większości Towarzystw traktowane jest tak jak każde inne nagłe zachorowanie. Jednak warunki dotyczące Covid-19 zmieniają się dlatego przed zakupem polisy najlepiej na bieżąco sprawdzić stan aktualny.

Lepiej w pakiecie

Na wyjazd rekomendujemy oczywiście zakup pełnego pakietu ubezpieczenia turystycznego, nie tylko w zakresie rezygnacji z podróży. Pełny pakiet to m.in. ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czy też bagażu.

Z pytaniami dotyczącymi ubezpieczenia podróżnego można zwrócić się do doświadczonego Agenta Ubezpieczeniowego, który pomoże też dobrać odpowiedni zakres.