klauzula alkoholowa

Klauzula alkoholowa

W ostatnim czasie ubezpieczyciele coraz chętniej wprowadzają do produktów turystycznych dodatkową opcje. Chodzi tu o klauzulę alkoholową. Klauzula alkoholowa to rozszerzenie standardowego pakietu ubezpieczeń o zdarzenia, do których doszło, kiedy ubezpieczony przebywał pod wpływem alkoholu.

Duże ryzyko

Wykluczenie Ubezpieczyciela z odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie, kiedy ubezpieczony przebywał pod wpływem alkoholu są standardowym rozwiązaniem stosowanym w większości ubezpieczeń. Według prawa polskiego posiadanie od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi oznacza, że jesteśmy w stanie wskazującym na spożycie. Natomiast przekroczenie 0,5 promila definiuje nas, jako nietrzeźwych. Większość zakładów ubezpieczeń wyklucza już z odpowiedzialności osoby, które w trakcie zdarzenia były w stanie wskazującym na spożycie. Właściwie jest to zrozumiałe, że zakład ubezpieczeń nie chce ponosić odpowiedzialności za skutki działań klientów pozostających pod wpływem alkoholu. W przypadku spożycia istnieje bowiem ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu. Nie jest ono tak duże, jak w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych ale wciąż pozostaje dość wysokie.

Za dodatkową opłatą, można

Mimo realnego ryzyka ubezpieczyciele postanowili jednak umożliwić urlopowiczom skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej także w sytuacjach, kiedy wypiją o jeden kieliszek za dużo. Klauzula alkoholowa jest dodatkowo płatna. Jej koszt to średnio ok. 30% ceny przeciętnego ubezpieczenia. Czy warto? Na wakacjach przeważnie panuje dość luźna atmosfera. Zdarza się często, że ilość kieliszków wyśmienitego wina czy kufli miejscowego piwa wymyka się nam spod kontroli… a podłogi basenowe bywają wówczas jeszcze bardziej ślizgie :). Warto zatem pomyśleć również o tych momentach urlopu i właściwie zabezpieczyć się na ich skutki.

Tylko nieszczęśliwy wypadek

Klauzula alkoholowa działa tylko jeśli szkodę wyrządzimy sobie sami. Na przykład, kiedy przewrócimy się na mokrej basenowej posadzce i złamiemy rękę. Jeśli jednak będąc pod wpływem alkoholu wyrządzimy krzywdę osobie trzeciej lub jej mieniu, wówczas klauzula nie ma zastosowania. Zatem, jeśli będąc pod wpływem alkoholu, pośliźniemy się na mokrej posadzce i upadając zniszczymy aparat fotograficzny innego urlopowicza, to koszt naprawy uszkodzonego mienia pokrywamy z własnej kieszeni. Podsumowując klauzula alkoholowa ma zastosowanie wyłącznie w przypadku ubezpieczenia NNW a nie może obejmować ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.